ముగించు

బందరు లడ్డు

Type:   అల్పాహారాలు
లడ్డు

ఆహార విభాగంలో భౌగోళిక సూచిక రిజిస్ట్రీలో బందర్ లడ్డూ నమోదు చేయబడింది. మల్లయ్య స్వీట్స్ యొక్క అధ్యక్షుడు గౌరా వెంకటేశ్వర రావు నేతృత్వంలోని బృందావనపురా బందరు లడ్డూ తయారీదారుల సంక్షేమ సంఘం ‘బందరు లడ్డు’ కోసం జిఐ ట్యాగ్ ఘనత సంపాదించారు.

మచిలిపట్నంలో లడ్డూ తయారీలో కనీసం 250 కుటుంబాలు నిమగ్నమై ఉన్నాయి.