ముగించు

శ్రీ పి . రంజిత్ బాషా, I.A.S.,

I.A.S

శ్రీ పి . రంజిత్ బాషా, I.A.S.,

  • వ్యవధి: 04/04/2022 - 13/04/2023
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 2013
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్
  • పరిచయం: 08672252668
  • ఇమెయిల్: collector_krsn[at]ap[dot]gov[dot]in