ముగించు

శ్రీ పాండురంగస్వామి కార్తీక ఉత్సవాలు

బయట నుండి పాండురంగ స్వామీ గుడి  వీక్షణ
  • Celebrated on/during: October
  • Significance:

    కృష్ణా జిల్లా లోని మచిలిపట్నం వద్ద ఉన్న శ్రీ పాండురంగస్వామి ఆలయంలో శ్రీ పాండురంగస్వామి కార్తీక ఉత్సవాలు కార్తీక శుద్ధ దశమిలో ప్రారంభమై ఆరు రోజుల తరువాత పూర్ణిమ (అక్టోబర్-నవంబర్) తో ముగుస్తాయి.