ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
న్యాయ పరిపాలనలో శిక్షణ, 2019-20 సంవత్సరమునకు అభ్యర్థుల ఎంపిక

న్యాయ పరిపాలనలో శిక్షణ, 2019-20 సంవత్సరమునకు అభ్యర్థుల ఎంపిక కొరకు.

13/08/2019 20/08/2019 చూడు (133 KB) SC Advocates applcation form 2019-20 (118 KB)
RNTCP రిక్రూట్మెంట్

RNTCP రిక్రూట్మెంట్

06/02/2019 30/06/2019 చూడు (347 KB)
ప్రకటనలు-1 28/01/2019 28/02/2019 చూడు (551 KB)