ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్లు - కమిషనరేట్ పరిధి

అజిత్ సింగ్ నగర్

ఇమెయిల్ : sho_asn[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 8341051000
వర్గం / పద్ధతి: ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 520008

ఆదేశాలు

అత్కూరు

ఇమెయిల్ : atkurups[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08676-259111
వర్గం / పద్ధతి: ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521286

ఆదేశాలు

ఉంగుటూరు

ఇమెయిల్ : sho_ugt[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08676-284233
వర్గం / పద్ధతి: సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521312

ఆదేశాలు

ఉయ్యూరు పట్టణం

ఇమెయిల్ : sho_vtown[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08676-233233
వర్గం / పద్ధతి: సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521165

ఆదేశాలు

ఉయ్యూరు రూరల్

ఇమెయిల్ : sho_vrural[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08676-233232
వర్గం / పద్ధతి: సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521165

ఆదేశాలు

ఉయ్యూరు సర్కిల్

ఇమెయిల్ : ci_vuyyuru[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08676-233286
వర్గం / పద్ధతి: సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521165

కంకిపాడు

ఇమెయిల్ : sho_kkp[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 0866-2822233
వర్గం / పద్ధతి: సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521151

ఆదేశాలు

కంకిపాడు సర్కిల్

ఇమెయిల్ : ci_kkp[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 0866-2821753
వర్గం / పద్ధతి: సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521151

కృష్ణ లంక

ఇమెయిల్ : sho_klanka[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 0866-2482320
వర్గం / పద్ధతి: ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 520013

గన్నవరం

ఇమెయిల్ : sho_gvm[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08676-252333
వర్గం / పద్ధతి: ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్
Pincode: 521101

ఆదేశాలు