ముగించు

GovtHS AVANIGADDA (28163400224)

GovtHS AVANIGADDA, అవనిగడ్డ మండలము, అవనిగడ్డ గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Pincode: 521121