ముగించు

MPPS PUSHADAM (SC) (28163102001)

MPPS PUSHADAM (SC), ఘంటసాల మండలము, పుషాదం గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521150