ముగించు

MPPS VAKKAPATLAVARIPALEM (28163500201)

MPPS VAKKAPATLAVARIPALEM, నాగాయలంక మండలము, నంజిజెడ్డా గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521120