ముగించు

SAPS PEDAPARUPUDI(AIDED) (28164001303)

SAPS PEDAPARUPUDI(AIDED), పెదపారుపూడి మండలము, పెదపారుపూడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521263