ముగించు

ZPHS ARTHAMURU (28164501304)

ZPHS ARTHAMURU, బంటుమిల్లి మండలము, అర్తమూరు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521369