ముగించు

ZPHS PEDATUMMIDI (SKKM) (28164500110)

ZPHS PEDATUMMIDI (SKKM), బంటుమిల్లి మండలము, పెదముమ్మిడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521329