ముగించు

కళాశాలలు

ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాల ( నేషనల్ కాలేజీ )

ఎ జె కళాశాల (నేషనల్ కళాశాల ), రాజాపేట , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

ఎ జి & ఎస్ జి కళాశాల,ఉయ్యురు

ఎ జి & ఎస్ జి సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ & సైన్స్,ఉయ్యురు - 521165, కృష్ణ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

ఇమెయిల్ : agsgsiddhartha[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : +918676-233267
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.agsgsc.edu.in
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521165

కెటిఆర్ మహిళల కళాశాల , గుడివాడ

చౌదరి పేటా, గుడివాడ, కృష్ణ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ - 521301


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521301

టి .ఎస్ . ఆర్ మరియు ఇ .ఆర్ . ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల , పామర్రు

టి .ఎస్ . ఆర్ మరియు ఇ .ఆర్ . ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల , పామర్రు


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521157

నోబుల్ కళాశాల

నోబుల్ కళాశాల , ప్రభుత్వ చికత్సలయలం పక్కన , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521001

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, అవనిగడ్డ

ఇంటి నెంబర్ : 1-311, నాగాయలంక రోడ్డు , అవనిగడ్డ - 521122


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521122

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, బంటుమిల్లి

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, బంటుమిల్లి - 521324


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521324

వి.ఎస్ .ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ & పిజి కళాశాల ,మొవ్వ

వి.ఎస్ .ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ & పిజి కళాశాల ,మొవ్వ - 521135


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521135

వి.కె.ఆర్ కళాశాల, బుద్ధవరం, గన్నవరం

వి.కె.ఆర్ కళాశాల, బుద్ధవరం, గన్నవరం - 521101


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521101

శ్రీ చాపరల సత్యనారాయణ కలసల, గుద్లవల్లెరు

శ్రీ చాపరల సత్యనారాయణ కలసల, గుద్లవల్లెరు - 521356


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521356