ముగించు

కళాశాలలు

ధర్మ అప్ప రావు డిగ్రీ కళాశాల, నూజివీడు

ధర్మ అప్ప రావు డిగ్రీ కళాశాల, నూజివీడు - 521201


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521201

నోబుల్ కళాశాల

నోబుల్ కళాశాల , ప్రభుత్వ చికత్సలయలం పక్కన , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521001

పార్వతనేని బ్రహ్మయ్య సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ & సైన్స్, విజయవాడ

ఎ ఎస్ రామారావు ఆర్డి, మొగల్‌రాజపురం, సిద్ధార్థ నగర్, విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 520010


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 520010

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, అవనిగడ్డ

ఇంటి నెంబర్ : 1-311, నాగాయలంక రోడ్డు , అవనిగడ్డ - 521122


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521122

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, కైకలూరు

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, కైకలూరు - 521333


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521333

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, తిరువురు

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, తిరువురు - 521235


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521235

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, బంటుమిల్లి

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, బంటుమిల్లి - 521324


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521324

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, మైలావరం

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, మైలావరం - 521230


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521230

మాంటిస్సోరి మహిళల కళాశాల ,విజయవాడ

మాంటిస్సోరి మహిళల కళాశాల ,విజయవాడ


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 520001

వి.ఎస్ .ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ & పిజి కళాశాల ,మొవ్వ

వి.ఎస్ .ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ & పిజి కళాశాల ,మొవ్వ - 521135


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ సహాయం
Pincode: 521135