ముగించు

చికిత్సాలయాలు

E-UPHC Madhuranagar

Madhuranagar, Vijayawada

ఇమెయిల్ : it_ravin[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9032103444
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520004

ఆదేశాలు

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ కొత్తపేట

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ కొత్తపేట విజయవాడ

ఇమెయిల్ : ufwckothapet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7893933219
వర్గం / పద్ధతి: UFWC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ పటమట

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ పటమట విజయవాడ

ఇమెయిల్ : ufwcpatamata[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9550842964
వర్గం / పద్ధతి: UFWC
Pincode: 520010

ఆదేశాలు

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ రాజీవు నగర్

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ రాజీవు నగర్ విజయవాడ

ఇమెయిల్ : ufwcrajeevnagar[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9985244487
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 520015

ఆదేశాలు

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ విజయవాడ

అర్బన్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెంటర్ విజయవాడ , విజయవాడ

ఇమెయిల్ : ufwcbza[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440672428
వర్గం / పద్ధతి: UFWC
Pincode: 520008

ఆదేశాలు

అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ పెడన

అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ కృష్ణ డిస్ట్రిక్ట్ పెడన

ఇమెయిల్ : uhcpedana[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8121760397
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521366

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి WYNCH పేట

WYNCH పేట, విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_jayasrees[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9087799709
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి అంబేద్కర్ నగర్

అంబేద్కర్ నగర్ Vijayawada

ఇమెయిల్ : it_udaykiranp[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8247747248
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520010

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి ఎన్టీఆర్ కాలనీ

ఎన్టీఆర్ కాలనీ,గుడివాడ

ఇమెయిల్ : it_chinasubbaraom[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8500448422
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521301

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కండ్రిక

కండ్రిక విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_sivaramprasadm[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9491686167
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520015

ఆదేశాలు