ముగించు

AP MODEL PS, K JUPUDI (28160801104)

AP MODEL PS, K JUPUDI, ఇబ్రహింపట్నం మండలము, జూపూడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521456