ముగించు

CBCNC PS A PENUMATCHA (28162902801)

CBCNC PS A PENUMATCHA, పమిడిముక్కల మండలము, పెనుమతిచ గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521250