ముగించు

CBCNC PS CHINA KALLEPALLI (28163101201)

CBCNC PS CHINA KALLEPALLI, ఘంటసాల మండలము, చిన కళ్ళేపల్లి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521132