ముగించు

CBCNC PS PEDA OGIRALA (28162800102)

CBCNC PS PEDA OGIRALA, ఉయ్యూరు మండలము, పేద ఓగిరాల గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521245