ముగించు

KENNEDY HS CBSE (28161800225)

KENNEDY HS CBSE, పెనమలూరు మండలము, కానూరు (U) గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ (సిబిఎస్‌ఇ సిలబస్)
Pincode: 520007