ముగించు

MPPS KODALI (28163100301)

MPPS KODALI, ఘంటసాల మండలము, కోడలి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521132