ముగించు

SAPS (AIDED)KORNIPADU (28164000701)

SAPS (AIDED)KORNIPADU, పెదపారుపూడి మండలము, కొర్నిపాడు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521263