ముగించు

SRI SRINIVASA PS KANURU (28161890309)

SRI SRINIVASA PS KANURU, పెనమలూరు మండలము, కానూరు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ప్రైవేటు పాఠశాల
Pincode: 520007