ముగించు

ZPHSL NEELIPUDI (28165000202)

ZPHSL NEELIPUDI, కృత్తివెన్ను మండలము, నీలిపూడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521324